Mahavair Mahavidyalaya
|| Sheelam Param Bhooshanam ||
Shri Acharyaratna Deshbhooshan Shikshan Prasarak Mandal's

MAHAVIR MAHAVIDYALAYA, KOLHAPUR (Autonomous)

A Jain Religious Minority Institution
B.A. | B.Com. | B.Sc. | M.Sc. | B.A.B.Ed. (Integrated) | B.Voc. | M.A. (Psychology and English)
NAAC 'A' Grade

News and Events

शिवाजी विद्यापीठ परीक्षेबाबत महत्‍वाची सूचना
Time Table of University Exam Sem- I to IV
प्रथम वर्षात प्रवेश घेतलेल्‍या विद्यार्थ्‍यांसाठी महत्‍वाची सूचना
Exam Time Table Oct/Nov 2023
Re-Exam March/April 2023 Time Table
Shivaji University Exam Time Table March/April 2023
एम. ए. परीक्षा अर्ज भरणेबाबतची सूचना
परीक्षा वेळापत्रक बदलाबाबत महत्‍वाची सूचना
मार्च/एप्रिल २०२३ परीक्षा वेळापत्रक
विद्यार्थ्‍यांना महत्‍वाची सूचना
शिष्यवृत्ती बाबत विद्यार्थ्‍यांना महत्‍वाची सूचना
मार्च २०२३ परीक्षा अर्ज भरण्‍याबाबत विद्यार्थ्‍यांसाठी महत्‍वाची सूचना
शिष्‍यवृृत्‍ती बाबत विद्यार्थ्‍यांना महत्‍वाची सुचना
मार्च/एप्रिल 2023 परीक्षा कालावधी
Exam Time Table B.A. Sem I & II Repeater Students (Shivaji University)
B.Voc. Sem V Indian Constitution Paper Time Table
B.A.B.Ed. Sem-I परीक्षा फॉर्म भरणेबाबत
महाविद्यालयास अपंग मित्र पुरस्‍कार प्रदान
Autonomous Exam Time-Table
परीक्षा फॉर्म भरणेबााबत सुधारीत तारखा
स्‍वयत्‍त परीक्षा फॉर्मबाबत सुचना
शिवाजी विद्यापीठ परीक्षा अर्जाबाबत महत्‍वाची सुचना
M.A. Sem I & II Result Notice
Academic Bank of Credit Notice
Re-Exam हॉल तीकीट बाबत
First Year Sem I & II Re-Exam Time Table
प्रथम वर्ष सेमिस्टर १ व २ Fail किंवा ATKT विद्यार्थ्यांच्या Re-Exam बाबत
प्रथम वर्ष निकलबाबत महत्वाची सूचना
B.Voc. Sem I & II Exam Time Table
भाग 3 सेमिस्टर V व VI मधील विद्यार्थ्यांना महत्वाची सूचना
Personality Development Skills Exam Time Table (Shivaji University)
MA English & Psychology Sem - II Exam Time Table
First Year Sem - I Repeater Exam Time Table
विद्यार्थ्यांकरीता महत्वाची सूचना (DEGG पेपर)
First Year Sem I & II Repeater Students Examination (Shivaji University) Revised Time Table
B.A.B.Ed. Part-I Sem-II Revised Time Table
Re-Exam Result Oct-2021
प्रथम वर्ष सत्र २ परीक्षा वेळापत्रक
प्रथम वर्ष सत्र १ रिपिटर व सत्र २ (स्‍वायत्‍त) परीक्षा फॉर्म भरणेबाबत
श्री.आ.दे.शि.प्र.मं. ५८ वा वर्धापनदिन साजरा
First Year First Semester Re-Examination Time Table
M.A.(English, Psychology) Part-I Sem- I Provisional Result
B.A.B.Ed. Part-I Sem- I Provisional Result
B.Sc. Part- I Sem- I Provisional Result
B.Voc. Agriculture & Automobile First Year Sem-I & II Shivaji University Examination 2020-21 Time Table
B.Voc. Part-I Sem- I Provisional Result
B.A. Part-I Sem- I Provisional Result
B.Com. Part- I Sem- I Provisional Result
M.A. First Year Time Table
B.A.B.Ed. First Year Time Table
विद्यार्थांना महत्त्वाची सूचना
PRN नंबर यादी (बी.ए., बी.कॉम. व बी.एस्सी.)
Walk in Interview-Senior Arts & Commerce Wing (Non Grantable)
समक्ष मुलाखती (Walk in Interview) - अर्थशास्त्र आणि शारिरीक शिक्षण
महत्वाची सूचना B.A., B.Com., B.Sc., B.A.B.Ed. आणि B.Voc. भाग १ च्या विद्यार्थ्यांसाठी
Wanted CHB Teachers
एन सी सी भरती अंतिम निवड यादी. 2021-22
Pictures of IQAC Meeting
Pictures of NCC Recruitment of Mahavir Mahavidyalaya.
एन. सी. सी. भरती
'महावीर' च्या विद्यार्थ्याची दुबईत निवड
सहाय्यक प्राध्यापक पाहिजेत (वरिष्ठ महाविद्यालय विनाअनुदानित विभाग)(कला, वाणिज्य, विज्ञान, बी. व्होक.)
एन. सी. सी. भरतीपूर्व मार्गदर्शन
५९ वा संस्था वर्धापनदिन उत्साहात साजरा !
शिवाजी विद्यापीठ गुणवत्ता यादीत महावीरचे दैदिप्यमान यश !

 

 

Style Options

Icon

Color Scheme

Show Top Bar

Show Hide

Layout

Wide Boxed

Dark & Light

Light Dark

Default Layout

Default